Slovak English German

Študijné odbory s maturitou:p1eu81b6e511jnf0g42skjsg977

Technika a prevádzka dopravy - 4-ročný

Informačné systémy a služby - 4-ročný

Hotelová akadémia - 5-ročný

Učebné odbory s výučným listom:

Autoopravár + maturitná nadstavba

Autoelektrikár + maturitná nadstavba

Kuchár + maturitná nadstavba

Čašník + maturitná nadstavba

Minulý školský rok na Dňoch otvorených dverí vo februári 2020 ste videli:

Barmanská show – prezentácia odboru hotelová akadémia, čašník + maturitná nadstavba

Morské špeciality – prezentácia odboru hotelová akadémia, kuchár + maturitná nadstavba

Ukážky vyučovania - lietanie s dronom – odbor informačné systémy a služby, technika a prevádzka dopravy

Ukážky vyučovania – CNC stroj, 3D tlačiarne – odbor stolár + maturitná nadstavba, informačné systémy a služby, technika a prevádzka dopravy, autoopravár, autoelektrikár + maturitná nadstavba

Ukážky vyučovania - taliančiny, ruštiny, angličtiny, nemčiny – odbor hotelová akadémia, informačné systémy a služby, technika a prevádzka dopravy

Ukážky vyučovania – virtuálna realita s 3D okuliarmi – odbor technika a prevádzka dopravy, autoopravár, autoelektrikár + maturitná nadstavba

Ukážky vyučovania – cvičné firmy, podnikanie v cestovnom ruchu – odbor hotelová akadémia, technika a prevádzka dopravy

Ukážky vyučovania – moderná diagnostika elektronických systémov áut - odbor technika a prevádzka dopravy, autoopravár, autoelektrikár

Ukážky vyučovania – náuka o regiónoch Slovenska s exkurziami a poznávaním - odbor hotelová akadémia

Vyučovanie prebieha v moderných dielňach a učebniach, ktoré sú zmodernizované z ESF.

Informatické učebne s klimatizáciou, kvalitnými PC, NTB a tabletmi, novými výučbovými programami pre autoopravárov a techniku a prevádzku dopravy, 3D tlačiarňami, 3D scenermi, drony na výučbu, CNC stroj...

Školská reštaurácia Collegium a ďalšie dielne pre kuchárov a čašníkovs úplne novým moderným vybavením – salamandrom, cukrárenskou pecou, špeciálnym pultom pre „live cooking“, kávovarom, konvektomatmi, šokovým schladzovačom, ...

Dielne pre autoopravárov a techniku a prevádzku dopravy sú doplnené napr. o plazmovú rezačku, zariadenie na skúšanie vozidiel 4x4, diagnostické zariadenia, vyvažovačku a prezúvačku, pieskovačku, zvárací trenažér, ...

Škola žiakom poskytuje – kurz vo vlastnej AUTOŠKOLE,

-        zváračský kurz,

-        barmanské a baristické kurzy,

-        kurz na vysokozdvižné vozíky a iné.

V rámci medzinárodného projektu ERAZMUS+ žiaci navštívili v r.2018-2020 Taliansko, Maďarsko, Portugalsko, Turecko, Litvu, Estónsko, Česko.

Žiaci môžu študovať v Systéme duálneho vzdelávania s finančnou podporou počas celého štúdia v odboroch – hotelová akadémia, kuchár, čašník, autoopravár - mechanik, autoelektrikár, výroba konfekcie. V súčasnosti je v duálnom vzdelávaní 43 žiakov.

 

Školská reštaurácia Collegium - pracovisko praktického vyučovania - otvorená i pre verejnosť

http://www.collegiumrestaurant.sk/

 
Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že ROZHODNUTIA o PRIJATÍ na odbory kuchár, čašník, autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár, výroba konfekcie, spracúvanie dreva  - odišli poštou 28.4.2021 - v stredu.
POZVÁNKY na prijímacie skúšky na študijné odbory hotelová akadémia, technika a prevádzka dopravy, informačné systémy a služby boli zaslané v pondelok 26.4.2021.
PRIJÍMACIE SKÚŠKY sa uskutočnia v škole 3. a 10. mája 2021.
Do školy môže prísť žiak, ktorý má negatívny ANG test. Iné osoby do školy prísť nemôžu.
Žiak si na prijímacie skúšky nemusí priniesť pomôcky.
PRIJÍMACIE skúšky  začínajú o 8.00, trvajú do cca 9.30.  Žiak sa dozvie výsledky z testov ešte v škole, výsledky budú zverejnené do 3 dní na www.sosholic.sk

V týždni 12.-16.4.2021 sa do školy postupne aspoň na 2 dni vrátia i žiaci nižších ročníkov, aby si prakticky precvičili učivo preberané dištančne v predmetoch odborná prax a odborný výcvik, programovanie, IT, grafické systémy...

Precvičovať budú v skupinách 5+1.

12.-13.4.2021 1.HA, 1.TPI, 3.TPI

13-.14.4.2021 2.IT

14.-15.4.2021 2.HA

15.4. 2021 2.TPD

Budeme spolu dodržiavať opatrenia na ochranu zdravia žiakov aj pedagógov.

Žiak si do školy prinesie negatívny test svoj a aspoň 1 zákonného zástupcu.

Už od 22.3. 2021 sa prezenčne vyučujú všetky končiace triedy študijných i učebných odborov. Vyučujú sa postupne všetky predmety, opakuje sa učivo prebrané online ale i za všetky ročníky štúdia.

Maturanti pripravujú i záverečný projekt, ktorý sa mal prezentovať na praktickej časti maturitnej skúšky. Pretože v projekte žiak aplikuje vedomosti získané v súbore odborných predmetov a samostatne rieši zadanie, musí sa vybranej problematike venovať ešte viac. Žiak musel vyhľadať, preštudovať a spracovať z literatúry teoretické východiská, spracovať vlastnú prácu a celé procesy správe popísať a to i po formálnej stránke. Projekty sa odovzdávajú 15.4.2021 a sú podmienkou získania známky z odbornej praxe a teda i úspešného ukončenia posledného ročníka. Práve úspešným ukončením toho šk. roku resp. posledného ročníka , žiak zároveň získava aj maturitné vysvedčenie.

Podobne i v učňovských odboroch žiaci v škole pripravujú všetky podklady potrebné k príprave záverečného rautu alebo banketu a nacvičili si prípravu jednotlivých častí napr. obsluha, jedlá, múčniky...

Prezenčné vzdelávanie všetkých končiacich ročníkov bude prebiehať až do 5.5.2021 vždy 3- 4 dni v týždni, 1-2 x bude dištančné.

Vo vydavateľstve IRIS vyšla kniha Interpretácia ako výzva, ktorej autorom je náš učiteľ slovenského jazyka a literatúry Dr. Peter Mráz. Zaoberá sa v nej otázkou ako analyzovať text umeleckej literatúry, vysvetľuje, aké sú aktuálne metódy jeho interpretácie a svoje prístupy ukazuje na príklade čítania poézie a prózy z obdobia zrodu novodobej slovenskej literatúry (Michal Semian, Pavel Šramko, Bohuslav Tablic, Ján Hollý, Ján Kollár, Jozef Miloslav Hurban, Ľudovít Štúr, Ján Botto a ďalší). Osobitný priestor venuje (meta)interpretácii, analýze pohľadov Evy Fordinálovej a Štefana Krčméryho na texty z tohto obdobia. Knihu je možné objednať si u vydavateľa na adrese  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , časom sa dostane aj na pulty kníhkupectiev. 
 
kniha