Slovak English German

UO Stolár


oznamy-pre-studentov
ja slovensko
logo-zelena-skola-hobo-transparent
erasmus-logo
isic e 26

201011120845 P1210003

CUKRÁR, CUKRÁRKA

      Absolvent učebného odboru cukrár, cukrárka ovláda samostatne odborné činnosti vo vlastnej výrobe a v službách, a to v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu, predaja a hodnotenia potravinárskych výrobkov. Absolvent vie pripraviť a spracovávať suroviny, pomocné látky a prísady pre výrobu podľa príslušných technologický postupov a receptúr napr. cestá, plnky, polevy, krémy, cukrárenské polotary, korpusy, múčniky. Ako aj vyrábať hotové výrobky, obsluhovať a vykonávať jednoduchú údržbu príslušných zariadení, hodnotiť kvalitu výrobkov a surovín, adjustovať, baliť a expedovať výrobky, ovláda a dodržiava zásady správnej výrobnej praxe HACCP, hygieny a bezpečnosti práce.

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. V rámci učebného odboru získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Žiaci môžu absolvovať kurzy, ktoré každoročne otvárame:

§   baristický kurz,

§   barmanský kurz,

§   kurz vyrezávania z ovocia a zeleniny (Fruit carving),

§   kurz na vysokozdvižný vozík,

§   vodičský kurz  - skupiny B (osobný automobil), B+T, T (traktor),

§   zváračský kurz (zváranie plameňom a zváranie v ochrannej atmosfére).

 

      Absolventi nájdu uplatnenie ako odborne kvalifikovaní pracovníci v priemyselnej výrobe, v súkromných podnikoch alebo ako samostatní podnikatelia v potravinárskej výrobe a v rôznych súvisiacich službách.

Po úspešnom ukončení štúdia - získaní výučného listu - môže žiak pokračovať v štúdiu formou denného alebo diaľkového nadstavbového štúdia v študijnom odbore spoločné stravovanie a získať tak úplné stredné odborné vzdelanie.

 
Share