Slovak English German

UO Kuchár


oznamy-pre-studentov
ja slovensko
logo-zelena-skola-hobo-transparent
erasmus-logo
isic e 26

p1a0ke352e1rf6142s1dr81b6k1cvqd

KUCHÁR

 Absolvent/ka učebného odboru kuchár ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich prípravy, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných i náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. V rámci pracovnej pozície sú na absolventa kladené veľmi vysoké požiadavky na schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu.

Absolvent získa základné ekonomické a právne vedomosti nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania, poznatky o surovinách, nápojoch a technológii ich výroby, prezentácie a predaja, poznatky o zásadách organizácie prevádzky, poznatky o zásadách. Žiak ovláda predpisy o HACCP, o preberaní a výdaji tovaru, o reklamácii a hospodárení so zvereným majetkom, ovláda hygienické, protiepidemiologické a protipožiarne pravidlá v spoločnom stravovaní, ovláda zásady komunikácie a správania sa v kontakte s hosťom, zvláda základné zmyslové skúšky akosti a dodržiava doby spotreby potravín a nápojov, má poznatky o zásadách spotrebiteľskej výchovy a ochrany spotrebiteľa.


Žiaci môžu absolvovať kurzy, ktoré každoročne otvárame:

§   baristický kurz,

 §   barmanský kurz,

§   kurz vyrezávania z ovocia a zeleniny (Fruit carving),

 §   kurz na vysokozdvižný vozík,

 §   vodičský kurz  - skupiny B (osobný automobil), B+T, T (traktor),

 §   zváračský kurz (zváranie plameňom a zváranie v ochrannej atmosfére).

 

     Absolvent/ka môže nájsť uplatnenie ako kuchár v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania, alebo ako živnostník po získaní potrebnej praxe.

     Po úspešnom ukončení štúdia - získaní výučného listu - môže žiak pokračovať v štúdiu formou denného alebo diaľkového nadstavbového štúdia v študijnom odbore spoločné stravovanie a získať tak úplné stredné odborné vzdelanie.

 
Share