Slovak English German

Automechanik


oznamy-pre-studentov
ja slovensko
logo-zelena-skola-hobo-transparent
erasmus-logo
isic e 26

p1a0kh9d7d21eg9l11851nk31maf4

AUTOOPRAVÁR MECHANIK

Absolvent učebného odboru autoopravár mechanik je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach opravárstva, priemyselného a individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie. Je schopný vykonávať odborné činnosti pri opravách osobných a nákladných áut. Ovláda nastavenie, údržbu prípravkov a diagnostických zariadení, obsluhu a údržbu potrebného náradia, kontrolu, posudzovanie a meranie súčiastok, ošetrovanie bežných dopravných prostriedkov.

 

Žiak si osvojí základné ekonomické pojmy a vzťahy v organizácii výroby a predaja strojárskych výrobkov, súčiastok a áut v podmienkach trhového mechanizmu, dokáže rozlišovať bežných materiálov, pozná podstatu ručného spracovania kovov, montáží, opráv áut a podstatu strojného obrábania materiálov, vie správne a samostatne čítať jednoduché technické výkresy, technologické a pracovné postupy a podľa nich určiť tvar súčiastok, ich rozmery, tolerancie a drsnosť povrchu, pozná základné právne normy a predpisy, odbornú terminológiu pre oblasť automobilizmu ,strojárenskej a kovospracúvacej výroby, zvláda základy komunikácie so zákazníkmi a podstatu interpersonálnych vzťahov.

 

Pre žiakov každoročne otvárame:

§   kurz na vysokozdvižný vozík,            

§   vodičský kurz  - skupiny B (osobný automobil), B+T, T (traktor),

§   zváračský kurz (zváranie plameňom a zváranie v ochrannej atmosfére).

 

Rozsahom získaných vedomostí a zručností je spôsobilý vykonávať kvalifikované činnosti v oblasti automobilového a strojárenského priemyslu s možnosťou pracovného uplatnenia ako diagnostik, logistik, opravár, zvárač, vodič osobnej a nákladnej dopravy.

 

Absolvent tohto odboru môže zvýšiť svoju kvalifikáciu v nadstavbovom odbore dopravná prevádzka.

 
Share