Slovak English German

ŠO TPD


oznamy-pre-studentov
ja slovensko
logo-zelena-skola-hobo-transparent
erasmus-logo
isic e 26

travel bus

TECHNIKA A PREVÁDZKA DOPRAVY

Ø  Absolvent 4-ročného študijného odboru technika a prevádzka dopravy ovláda dopravnú geografiu, pozná základné úlohy logistiky v dopravnej a prepravnej činnosti, vie sa orientovať v základných úlohách a poslaniach jednotlivých druhov dopráv, je oboznámený s príslušnými zákonmi platnými pre cestnú a mestskú dopravu, zvláda vykonávať práce a činnosti v cestnej a mestskej doprave spojené najmä s organizáciou, riadením a zabezpečovaním cestnej a mestskej dopravy.

Ø  Je oboznámený s jednotlivými druhmi vozidiel a vhodnosťou ich použitia na jednotlivé prepravné činnosti podľa druhu a množstva tovaru, pozná vlastnosti vozidla podľa konštrukcie, druhu nákladu.

Ø  Absolvent je schopný riadiť kolektív pracovníkov pri práci na opravách a údržbe vozidiel, je schopný vykonávať práce na PC, vie obsluhovať moderné palubné počítačové systémy, vie diagnostikovať systémy automobilu pomocou PC, nachádzať spôsoby zvyšovania produktivity práce, ovláda zásady údržby a spôsoby odstraňovania porúch vozidla.

Pre žiakov každoročne otvárame:

§   kurz na vysokozdvižný vozík,            

§   vodičský kurz  - skupiny B (osobný automobil),

§   zváračský kurz.

                         

Ø  Absolvent získa vedomosti z odborných predmetov: automobily, logistika, časti strojov, elektrotechnika, diagnostika motorových vozidiel, geografia, doprava a medzinárodná doprava, 1 alebo 2 cudzie jazyky.

Ø  Žiak môže absolvovať štúdium v športovej triede zameranej na futbal.

Ø  Odbor je vhodný pre chlapcov i dievčatá.

Ø  Absolvent môže nájsť uplatnenie ako dispečer, garážmajster, vedúci skladu, dielenský majster, vedúci dopravy, poisťovací agent a likvidátor, technik v STK, autodiagnostik, autodopravca, zasielateľ, predajca cestných vozidiel a náhradných dielov, prevádzkovateľ autopožičovne, taxislužby a autoservisu, vodič vnútroštátnej a medzinárodnej dopravy, technológ, normovač a referent riadenia kontroly kvality.
Je pripravený pre výkon podnikateľských, technicko-hospodárskych a technických funkcií.

Ø Absolventi odboru technika a prevádzka dopravy môžu nájsť uplatnenie vo firmách PSA Peugeot Citroen, KIA MOTORS, SKAND Skalica, Hílek a spol., Volkswagen Slovakia a iných, s ktorými naša škola spolupracuje v oblasti odbornej praxe študentov.

 

 

  
 
 
Share