Slovak English German

ŠO IS


oznamy-pre-studentov
ja slovensko
logo-zelena-skola-hobo-transparent
erasmus-logo
isic e 26

Informačné systémy a služby

Absolvent/-ka 4-ročného študijného odboru informačné systémy a služby vie získavať, spracovávať, uchovávať a sprístupňovať informácie a dokumenty s využitím moderných informačných a komunikačných technológií a médií, vie aplikovať teoretické poznatky v praktických činnostiach v oblasti informačných zdrojov, fondov, služieb, technológií, médií, ovláda programovanie v jave a jazyku C, vie navrhnúť a vytvoriť webové stránky podľa zadania, vie navrhnúť, konfigurovať, spravovať a diagnostikovať počítačové siete, vie spracovávať informácie hospodárskeho, ekonomického a právneho charakteru, ovláda základy ekonomiky, manažmentu a práva v podmienkach trhového hospodárstva.

Absolvent získa vedomosti z odborných predmetov: informačné technológie, informačné zdroje, informačné fondy a služby, výpočtová technika, programovanie, multimédiá, grafické systémy, informačný systém v podnikoch a knižniciach právne informačné systémy a cvičná firma.


Pre žiakov každoročne otvárame:

   vodičský kurz  - skupiny B (osobný automobil), 

   zváračský kurz.                        

Žiak môže absolvovať štúdium v športovej triede zameranej na futbal.

Odbor je vhodný pre chlapcov i dievčatá.

Absolvent/-ka môže nájsť uplatnenie vo funkcii informačného pracovníka vo všetkých organizáciách informačných inštitúcií pracujúcich s informačným systémom; ako programátor, analytik, tester programových aplikácii, tvorca dokumentácie, správca počítačových sietí, správca informačných systémov i ako projektový manažér.

  
 
docx
Stiahnuť súbor

IT - učebný plán

Veľkosť : 22.22 kb
 
 
 
Share