Slovak English German
oznamy-pre-studentov
ja slovensko
logo-zelena-skola-hobo-transparent
erasmus-logo
isic e 26

201011120832 PA150021Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej a nábytkárskej výroby priemyselného a individuálneho charakteru, po niekoľkomesačnej nástupnej praxi je schopný vykonávať funkcie súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností a činností súvisiacich s prípravou výroby, ako aj s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, nákupom a predajom, skladovým hospodárstvom a so zabezpečovaním hospodárneho chodu výroby na úrovni robotníckych a stredných technicko-hospodárskych činností.

Po ukončení dvojročného nadstavbového štúdia získava absolvent vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže pokračovať v pomaturitnom štúdiu alebo v štúdiu na vysokej škole.

 
Share