Slovak English German
oznamy-pre-studentov
ja slovensko
logo-zelena-skola-hobo-transparent
erasmus-logo
isic e 26

 

Absolventi učebného odboru výroba konfekcie sú kvalifikovanými pracovníkmi pre vykonávanie jednoduchých p1a1476fpf13vu1alr1f6efdktep5pracovných operácii a činnosti v textilnej a odevnej výrobe. Dokážu samostatne vykonávať jednoduché menej náročné pracovné činnosti podľa zaužívaného technologického a pracovného postupu. Naučenými pracovnými návykmi si samostatne pripravujú pracovisko a volia vhodné, menej náročné pracovné prostriedky, nenáročné pracovné postupy v príprave, realizácii výroby v adjustačnom, baliacom a skladovom procese, využívajú jednoduché strojové zariadenia a nástroje. Poznajú a vykonávajú úkony údržby jednoduchých strojov a nástrojov, osvoja si základné zásady bezpečnosti práce a hygieny svojho pracoviska.

   Možnosť pracovného uplatnenia absolventa pri výkone jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác ako robotník v konfekcii, šička, opravár pracovných odevov a robotník pri výrobe ochranných odevov.

 

Po úspešnom absolvovaní doplnkového kurzu, ktorým sa úspešne ukončí II. stupeň základnej školy môže žiak pokračovať v štúdiu v niektorom trojročnom učebnom odbore.

 

 

 

Share