Slovak English German
oznamy-pre-studentov
ja slovensko
logo-zelena-skola-hobo-transparent
erasmus-logo
isic e 26

201011120832 PA190046Absolventi učebného odboru spracúvanie dreva sú zaučení na základné robotnícke profesie v odvetví. Základné kľúčové kompetencie im umožnia prípravu na výkon jednoduchých činností vo výrobných podmienkach drevárskej praxe Absolventi sú schopní zabezpečiť manuálne činnosti bez použitia pracovného náradia, ako aj s jeho použitím, spočívajúce vo výkone jednoduchých činností pri technologických postupoch spracovania drevín. Ovládajú jednoduchú obsluhu a nastavovanie mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení, príslušných technológií a základné práce pri ručnom obrábaní dreva a kovov.

Absolvent nájde uplatnenie pri jednoduchých a pomocných prácach a činnostiach v celom odvetví spracúvania dreva ako kvalifikovaný pomocný robotník.

Po úspešnom absolvovaní doplnkového kurzu, ktorým sa úspešne ukončí II. stupeň základnej školy môže žiak pokračovať v štúdiu v niektorom trojročnom učebnom odbore.

 
Share