Slovak English German
oznamy-pre-studentov
ja slovensko
logo-zelena-skola-hobo-transparent
erasmus-logo
isic e 26
 
 

Škola má od r.2017 vybudovanú novú telocvičňu.

Vyučovanie telesnej výchovy prebieha predovšetkým v telocvični, kde študenti hrajú volejbal, floorbal, jumping, stolný tenis, futbal, vybíjanú a mnohé ďalšie. 

Ďalším obľúbeným priestorom na šport je posilňovňa, v ktorej sa nachádzajú moderné posilňovacie stroje a náradia. Zrodili sa tu 5 – násobní Majstri Slovenska v Silovom päťboji SŠ. Denne je od 14.00 hodiny posilňovňa otvorená pre študentov, ktorí môžu posilňovať pod odborným vedením pedagógov.

Počas slnečných jesenných a jarných dní študenti využívajú multifunkčné ihrisko s prislúchajúcim workoutovým ihriskomtrampolínou, kde si môžu zahrať okrem už spomínaných hier i basketbal alebo nohejbal, a zaposilňovať si na spomínanom bradlovom ihrisku. Počas výučby využívame i ostatné priestory na dvore, kde žiaci hrajú stolný tenis, frisbee, petang i bedbington a zajazdia si i na kolieskových korčuliach.

Študenti, ktorí sa učia v športových futbalových triedach majú okrem telesnej výchovy aj predmet športová príprava. Je to vlastne futbalový tréning, ktorý prebieha 2x za týždeň pod vedením  trénerov v telocvični a v posilňovni.

 20171107 101613

 

Výučba telesnej výchovy prebiehajúca v priestoroch školskej posilňovne, ktorú žiaci navštevujú i v rámci športového krúžku „Posilňovanie“         

 t2 IMG 2609  woreee 

 

Na školskom dvore si študenti  môžu zahrať stolný tenis alebo zaskákať na trampolíne a to nielen počas hodín telesnej výchovy ale i cez prestávky.

 t3  t4

 

Korčuľovanie na hrádzi, plávanie, jazdy na koni...

 20170510 114328  20170510 114437 20170510 1146360
 t7  plavanie1 plavanie2
plavanie3    

 

V 2.ročníku sa študenti počas TEV učia i spoločenské tance a nacvičujú muzikálové scénky

 

 tance1  
tance4
 tance3  tance2

 

 
Share