Slovak English German

25. a 26.10. sa uskutočnil medzitriedny florbalový turnaj oboch organizačných zložiek školy, t.j Strednej odbornej školy dopravy a služieb a Strednej odbornej školy technickej J. Čabelku. Celkom sa prihlásilo 14

družstiev, boli 2 kategórie 1.- 2 ročník a 3.- 4. ročník. Hralo sa súbežne v oboch školských telocvičniach. Hral "každý s každým". Snažili sme sa dodržať opatrenia čo najviac a aj preto sa väčšinou hralo bez divákov. Teší nás, že hrali chlapci i dievčatá. Ďakujeme telocvikárom - rozhodcom - Milan Machlica, Radovan Srnec a Magda Kubíková za výdrž a podporu žiakov počas turnaja.

Víťazom gratulujeme!zzzzz

Share