Slovak English German
HOLOKAUST
Ako spomienku na 76. výročie oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčime si žiaci celej školy dňa 1.2.2021 pripravili referát na tému “Holokaust – tragédia ľudstva”.
Ich úlohou bolo zamyslieť sa a vypracovať nasledujúce otázky:                                                        1
- čo je to holokaust, kde a koho sa týkal,
- kto – čo ho zapríčinil,
- zamyslieť sa nad porušovaním ľudských a občianskych práv židovskej a rómskej komunity na Slovensku,
- prečo je dôležité si tieto udalosti pripomínať aj dnes, aký odkaz nám nechájú…,
- aký film, dokument na danú tému žiaci videli, prípadne prečítali knihu,
- aké pocity zanechal v žiakoch.
Spracované témy zaslali prostredníctvom OFFICE 365 svojím triednym učiteľom, ktorí ich odovzdali určeným pedagógom občianskej náuky, etiky a komunikácie, dejepisu…
Práce slúžili ako podklad na debatu priamo na týchto vyučovacích hodinách.
Žiakov téma zaujala, aj keď v niektorých triedach bola považovaná za ťažkú. Pri príprave bolo dôležité, aby informácie hľadali a následne ich spracovali z internetu.
 
 
 
 
ČERVENÉ MAKY
Minulé roky sme červené maky vyrábali so študentami a spolu sme ich kládli v Holíči k pamätníku. Ani tento rok, taký zvláštny rok, sme nezabudli a pripomenuli sme si veteránov. My- pedagógovia sme zapálili sviečky v Holíči, v Skalici, v Sobotišti a kolegynky s deťmi i v Radimove a Hodoníne.
"Padli, aby sme my žili".
11.11. 1918 o 11. hod. a 11. min. zaznela posledná salva pri podpise prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila 1.sv. vojna.
Zo 65 miliónov vojakov bolo 8 miliónov zabitých a ďalších 21 miliónov zranených, alebo doživotne zmrzačených. Keď vojna skončila, bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov. Medzi veteránov patril i môj pradedo - František Ďurček. Keď som bola malá, rozprával nám o bojoch na Pijave. Česť aj jeho pamiatke.
 
18 19 21 20 22 23
 
Share