Slovak English German
Projekt “NOVEMBER 89”
V TÝCHTO DŇOCH SI ŠTUDENTI RÔZNYCH ODBOROV A ROČNÍKOV ŠKOLY PRIPOMENULI FORMOU PROJEKTOV, DISKUSIÍ, VIDEÍ “DEŇ ŠTUDENTSTVA”, DEŇ BOJA ZA SLOBODU – UDALOSTI 17. NOVEMBRA 1989.
Napr. v 1. HA študenti na hodine dejepisu diskutovali o komunistickom režime, o rôznorodých názoroch, s ktorými sa vo svojom okolí stretli.
V 2. a 3. roč. odboru autoopravár rozoberali témy xenofóbie, rasizmu, vojny, mladých ľudí, lásky v diele Námestie sv. Alžbety.
Študenti 3. roč. odboru technika prevádzka dopravy na hodinách geografie porovnávali obdobie 80.rokov so súčasnosťou z hľadiska dopravy (hustota cestnej premávky, kvalita infraštruktúry, pestrosť a kvalita dopravných prostriedkov, ceny pohonných látok...). Diskutovali aj o dôvodoch “zrýchlenia života”…
Na predmete podnikanie v cestovnom ruchu študenti 4. HA rozoberali tému reklama a marketing do roku 1989 a dnes.
Zaujímavú tému “Ekonomické podmienky života obyvateľov pred novembrom 1989” študentom 4.TPD, 5. HA a nadstavbového štúdia objasnila p. učiteľka na ekonomike formou rozhovoru, faktami, ktoré aj ona sama ako bežný občan zažila v období komunizmu.
Študentov 3.HA p.učiteľ podnietil hľadať artefakty, ktoré by im túto dobu pripomenuli. Pátrali vo svojich domácnostiach a objavené predmety spred Novembra 89 prezentovali formou fotografií.
Študentom 5. HA a 4. TPD a IT bola na hodinách právnej náuky a právnych informačných systémov prezentovaná téma s názvom PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ PRED ROKOM 1989.
Na hodinách občianskej náuky študentky 4. HA spracovali tému “Móda 89”. Vytvorili súbor fotiek, koláže v oblečení, módnych hitov z roku 1989.
Tieto aktivity boli zaujímavé a prínosom pre obidve strany. Na viacerých hodinách vznikli zaujímavé diskusie a učitelia boli i sami prekvapení názormi a vedomosťami i NEvedomosťami študentov.
 
10   11 12   15
13 14 16  
Share