Slovak English German
INOVUJEME.SK
9TAK SA VOLAL 5-hodinový vzdelávací program určený pre žiakov posledných ročníkov stredných škôl (odborov hotelová akadémia a informačné technológie). Workshop  v dňoch 23. a 24. 11.2020 bol zložený z teoretickej časti, testu, hry, rozhovorov a záverečnej prezentácie. Cieľom bolo naučiť sa myslieť kriticky, osvedčiť si techniku kreatívneho myslenia, naučiť sa, ako prísť na nový nápad a ako z neho vytvoriť podnikateľský zámer.
Hlavným cieľom workshopov je nielen to, aby žiak mal vedomosti o inováciách, kreativite a rôznych technikách, ale hlavne to, aby mal skúsenosť s inovačným procesom priamo v reálnom prostredí.  
Žiakom sa workshop veľmi páčil, bola to pre nich príjemná zmena v rámci dištančného vzdelávania. Inovatívne riešenia, ich nápady a postrehy, ktoré vyšli priamo od žiakov budú reálne použité v rámci školského prostredia.
Share