Slovak English German
KOŽAZ na Štrbskom plese

V dňoch 24. – 26. septembra sme so študentmi študijných aj učebných odborov absolvovali Kurz ochrany života a zdravia na Štrbskom plese. Prvý deň sme sa lanovkou vyviezli z Bielej púte na vrchol Chopku, kde nás privítalo nádherné slnečné počasie. Prednáška o medveďoch doplnená o vlastné fotografie a osobné zážitky kozas-2019prednášajúceho bola príjemným spestrením večera. Ďalšie upršané ráno nás neodradilo od našej túry zo Štrbského plesa na vodopád Skok, pretože dážď ustal, tí vytrvalejší pokračovali Bystrou lávkou, s prestávkou na Solisku a zjazdovkou späť na Štrbské pleso. Odmenou za celodennú námahu bol perličkový kúpeľ
v AquaCity Poprad. Cestou domov sme navštívili Banskú Bystricu, na námestí sme si prezreli Morový stĺp, Hodinovú /Šikmú/ vežu, meštianske domy. Exkurziu sme zavŕšili návštevou Múzea SNP.

Share