Slovak English German
Exkurzia Trnava

Žiaci HA 1.ročník boli v rámci predmetu Náuka o regiónoch Slovenska na exkurzii v Trnave. Cieľom bolo spoznať naše krajské mesto, najmä jeho históriu, pamiatky i 
trnava-exkurziasúčasné možnosti 
cestovného ruchu v oblasti gastronómie.  Trnavou ich previedol sprievodca z TIC v dobovom barokovom oblečení, ktorý im ukázal najvýznamnejšie pamiatky. Zároveň žiaci mali vzor profesionálneho sprievodcu. Aj niektorí žiaci prezentovali spolužiakom pripravené informácie o zaujímavostiach z regiónu, ktorým cestovali do Trnavy.Odmenou pre všetkých bola výborná káva v Synagóge, kde im majiteľ porozprával o projekte rekonštrukcie historickej budovy Synagógy na modernú kaviareň. Tento projekt bol i ocenený. Žiaci boli i na exkurzii v Mc Donald, kde videli s akým veľkým dôrazom na hygienu a kvalitu sa pripravujú jednotlivé produkty. Napr. zmrzlina sa vyrába z mlieka z blízkeho regiónu a získala ocenenie za vysokú kvalitu, predstihla kvalitu v iných štátoch. Manažér informoval žiakov o pracovných príležitostiach pre študentov a o podmienkach prijatia.

 
 
Múzeum holkaustu Sereď
Študenti 3. IT, 4. HAA a 4. HAB sa v stredu 25. 9. 2019 zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi. Priestory bývalého pracovného a koncentračného tábora, zriadeného v týchto priestoroch Slovenským národným múzeom, na nich dýchli svojou ťaživo autentickou atmosférou. V sprievode lektora si žiaci prezreli budovy, v ktorých väzni za ťažkých podmienok pracovali a žili. MUZEUM HOL 00001
MUZEUM HOL 00002 
 
 MUZEUM HOL 00003  MUZEUM HOL 00004 MUZEUM HOL 00005 
 
"Iba sme sa narodili"

11.11.2019 sa uskutočnil  tvorivý workshop "Iba sme sa narodili" pre žiakov  3.HA od 9.00 do 13.30 hod. na objasnenie pojmov a súvislostí týkajúcich  sa židovského obyvateľstva v medzivojnovom období počas 2.sv. vojny i po nej, xenofóbie a antisemitizmu. V triede sa pod vedením vyškolených lektorov OZ Post Bellum vytvorila imaginárna slovenská obec s ľuďmi so skutočnými príbehmi z historicky ťažkých čias našich dejín, kedy sa na označenie používala Dávidova hviezda...

Žiaci mali možnosť spoznať históriu i inak ako z učebníc alebo prednášok.Videli, aká tenká čiara delí pravdivé i nepravdivé informácie, aká nebezpečná môže byť propaganda a manipulácia.

 

 

Turistický krúžok  na Čachtickom hrade

V stredu 18.9.2019 zahájil svoju činnosť turistický krúžok. Výstup za Báthoričkou z Čachtíc na hrad úspešne zdolalo všetkých 35 účastníkov, najmä prvých ročníkov, ale aj vyšších - 2.HA, 3.HA a 3.B. Po prehliadke so sprievodcom a malom pikniku sme po ľahšom zostupe išli hľadať ďalšie informácie do Múzea Čachtice v Draškovičovom kaštieli. Stihli sme aj kofolu, podaktorí aj pizzu, v miestnom podniku Pizzaria Bathory a spokojní sme sa pobrali domov. Tešíme sa na ďalšiu túru a zároveň pozývame nových záujemcov do krúžku. 

 

 ca1 ca2   ca3  ca5
 ca6

 

Share