Slovak English German
Študentská kvapka krvi

19. 11. 2019 na transfuziologickom oddelení v Skalici študenti a pedagógovia prišli podporiť študentskú kvapku krvi, ktorá sa organizuje pod záštitou Červeného kríža. Krv darovalo 8 pedagógov a 5 študentov. 6 osôb bolo vylúčených z rôznych dôvodov.

Vďaka všetkým čo prišli a podporili tak správnu vec. 

„Buď odvážny a daruj krv“ to je motto pre 25 ročník študentskej kvapky krvi - 25 tisíc odvážnych a 3 tisíc prvodarcov....

Exkurzia v Koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému

3. decembra 2019 sa žiaci 1. TPI a 1. TPD zúčastnili exkurzie v Koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému v Trnave. Cieľom exkurzie bolo žiakom priblížiť služby na čísle tiesňového volania 112. Oboznámili sa s činnosťou koordinačného centra záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, so správnymi postupmi volania na tiesňovú linku 112, ako aj s ďalšími zaujímavosťami. Súčasťou programu bola aj prehliadka priestorov strediska. Žiaci tak mali priamo možnosť spoznať prácu operátorov tiesňových liniek v reálnom čase a vidieť aj technické vybavenie koordinačného strediska. Ako sa sami
mohli presvedčiť, práca operátorov v dispečerskej sále nie je vôbec jednoduchá. Spoznali, že je to mimoriadne náročná a zodpovedná práca, keďže ide o poskytnutie pomoci občanom v tiesni a záchranu života, zdravia a majetku.

ex 1 ex 2 ex 3

 

Share