Slovak English German
Návšteva divadelného predstavenia

Dňa 18. septembra sme so žiakmi maturitných tried navštívili  predstavenie v SND v Bratislave Veselé panie z Windsoru od anglického dramatika Williama Shakespeara. Vynikajúce komediálne výkony slovenských hercov odmenili žiaci búrlivým potleskom.

s1 s2 s3 s4
 
Divadlo Luskáčik

Źiaci 1. a 2. ročníka hotelovej akadémie dňa 13.12. 2019 navštívili baletnú rozprávku Luskáčik v SND v Bratislave. Navštívili i vianočné trhy na Hviezdoslavovom námestí.

divadlo1   divadlo2  divadlo3
 
Vianočná nálada

Žiaci a pedagógovia sa 18. 12. 2019 už tradične zúčastnili  na Vianočnom koncerte – „Tichá noc“ v kostole Sv. Martina. Odzneli piesne známych autorov i  slovenské koledy, ktoré boli popretkávané hovoreným slovom. Žiakom a pedagógom sa po koncerte prihovorila pani riaditeľka, ktorá im krátko zavinšovala sviatky plné pokoja, lásky a radosti.  

Po koncerte sa vyhodnotila súťaž o najkrajšie vyzdobenú triedu a 19.12. sa po triednych vianočných besiedkach ukončilo vyučovanie v roku 2019 a začali prázdniny.

Share