Slovak English German

Krok do života – záver projektu

Projekt Krok do života je finančne podporený z TTSK a je zameraný na deti z Centra pre deti a rodiny v Holíči. Má viac častí. Dňa 11. 11. 2019 sala3

uskutočnila posledná – tretia časť projektu podporeného z TTSK - Krok do života pre žiakov z Centra pre deti a rodiny v Holíči, ktorá nadväzovala

na prednášku o zdravom životnom štýle. Študenti 2. MS - odbor spoločné stravovanie a študenti 2.HA si pripravili recepty zdravých nátierok,

zeleninových  šalátov, receptov zeleninového a ovocného smoothie a spolu s deťmi z Centra pre deti a rodiny ich v rovesníckom správaní pripravovali.  Pri záverečnom hodnotení a besede so zúčastnenými žiakmi, boli všetky aktivity projektu hodnotené ako úspešné, žiakmi boli pozitívne hodnotené.   
Pripomenieme že:
V prvej časti - oblasť financií sa žiaci už dozvedeli niečo o finančnej gramotnosti. Žiaci si vyskúšali vymyslieť vlastný produkt, ktorý si pokúsili navzájom predať a zarobiť peniaze. Až keď dokážeme zarobiť peniaze, až potom môžeme s nimi hospodáriť. A ako hospodáriť s peniazmi, žiakom poradila vo svojej prezentácii p.riaditeľka SLSP.
V druhej časti 28.10.2019 - študenti 2.HA si pripravili aktivity v oblasti spoločenskej etikety a komunikácie. Natočili video „Etiketu v reštaurácii“ , kde sa deti oboznámili s pravidlami etikety. Naučili správne prestrieť stôl na slávnostné menu a zaviazať kravatu. Test osobnosti a vyhodnotenie im ukázalo napríklad aké povolanie by bolo pre nich vhodné. Veríme, že realizácia Projektu posunula deti z Centra ...o ďalší krok do života.

Krok do života - projekt

28.10.2019 prebiehala ďalšia časť projektu TTSK – Krok do života. Tento projekt je zameraný na deti z Centra pre deti a rodiny v Holíči.

Študenti 2.HA si pripravili aktivity  v oblasti Spoločenskej etikety a komunikácie. 

Natočili video „Etiketu v reštaurácii“ , kde sa deti oboznámili s pravidlami etikety, napríklad kam patrí plátený  obrúsok, ako sa konzumuje pečivo v reštaurácii , kam patrí kabelka v reštaurácii alebo koľko je medzinárodné sprepitné ...

Pri ďalšej aktivite  sa s pomocou našich študentov naučili správne prestrieť stôl na slávnostné menu a  zaviazať   kravatu.

Výherkyňa kvízu o spoločenskej etikete  si pripravila za najviac bodov miešaný nealkoholický nápoj.

Na záver sme deťom pripravili  test osobnosti a vyhodnotenie im ukázalo napríklad aké povolanie by bolo pre nich vhodné.

Naši študenti triedy 2.HA zaujali všetky deti, ktoré sa aktívne  zapájali do pripravených aktivít. k nadpisu-krok-do-ziv

Veríme, že táto časť projektu ich posunula  o  ďalší krok do života.

 
Share