Slovak English German
Príspevok na detský hospic Plamienok
A opäť sa teším. Posielame 500 € na detský hospic Plamienok / pre nevyliečiteľne choré deti/ ďalší príspevok. Peniaze sme získali najmä predajom výrobkov z odpadových materiálov, vyrobených na aranžovaní počas praxe a na krúžku aranžovania a z dobrovoľných príspevkov zamestnancov školy. Predaj sa uskutočnil počas Martinského jarmoku a vianočných trhov.
trhy  trhy2 
Share