Slovak English German
Aj v tom to školskom roku sa zapájame do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Na výmenu záložiek nám bola pridelená Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.
 
 
Záložka do knihy spája slovenské školy
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do 7. ročníka celoslovenského projektu Záložka do
knihy spája slovenské školy na tému Milan Rastislav Štefánik alebo iné významné osobnosti,
ktoré spájajú Čechov a Slovákov. Žiaci prvého ročníka učebného odboru kuchár a čašník,
hotelovej akadémie a študijného odboru informačné systémy a služby vytvorili 78 záložiek,
ktoré odoslali spolužiakom z Katolíckej strednej pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda v
Košiciach.
zalozky1 zalozky2
Share