Slovak English German

Remeslá na Záhorí

Naša škola uspela v rámci grantovej výzvy TTSK Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít mládeže so žiadosťou o podporu projektu Remeslá na Záhorí. Žiaci pri jeho realizácii zbierajú informácie o svojich predkoch (meno, dátum narodenia a úmrtia, vierovyznanie, vzdelanie, povolanie), hľadajú obrazové materiály (fotografie, vysvedčenia, zmluvy, faktúry, výrobky, náradie, nástroje, miesto výkonu práce) súvisiace s vykonávaním remesla ich predkov, čím uchovajú nielen individuálnu pamäť svojej rodiny, ale aj kolektívnu pamäť Záhoria.

 

Projekt prebieha v roku 2018 v štyroch etapách:

  1. individuálna domáca práca žiakov (september),
  2. prezentácia prác žiakov v rámci hodín dejepisu (október),
  3. tvorba prezentačnej publikácie - výber prác, zostavenie publikácie, zalomenie, tlač (november),
  4. verejná prezentácia prác vybraných žiakov + predstavenie publikácie verejnosti (december).

 

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie študentov o remeselnej tradícií v ich rodinách, oboznámiť verejnosť so štruktúrou tradičných remesiel na Záhorí a motivovať mládež k štúdiu remesiel. Výstupom z projektu bude publikácia predstavujúca tradíciu remesiel na Záhorí. Garantom projektu je Dr. Peter Mráz.

 

Publikácia Remeslá na Záhorí - výstup z projektu:

 

 

 

 
Share