Slovak English German
Darovanie krvi žiaci a pedagógovia

4.2.2019 darovali žiaci a pedagógovia školy krv  na hematologicko-transfúznom oddelení v Skalickej nemocnici . Bol to dobrovoľný bezplatný odber krvi, pre našu školu už tradičný. Darcovia dali opäť  niekomu šancu na lepšie zdravie s možnosťou  zachrániť  život.

Ďakujeme.

darovanie krvi 2019

 

Mladý záchranár - Zdravotná príprava

Po návšteve Centrály 112 v Trnave a prednáške o Kriminalite mládeže prebehla v piatok
25. 1. 2019 v našej spoločenskej miestnosti ďalšia aktivita v rámci projektu Mladý záchranár. O zásadách poskytovania prvej pomoci  prišla asi 80–tim študentom prednášať MUDr. Jana Uhrinová. Študenti sa dozvedeli, aké zranenia môžu ohrozovať ľudský život, ale predovšetkým to, ako môžu zranenému pomôcť a zachrániť tak ľudský život.

Projekt prebieha v spolupráci s Okresným úradom v  Skalici.

ZACHRANAR 01

 

 

 

 

 

 

Mladý záchranár – školský projekt na SOŠ Holíč, Námestie sv. Martina 5,  Holíč v spolupráci s OÚ Skalica
 
 
Zapojený prvý ročník – 188 žiakov

Učebné odbory: čašník, kuchár, autoopravár - mechanik, autoopravár – elektrikár, stolár                             

Študijné odbory: hotelová akadémia,  technika a prevádzka dopravy, informačné systémy
                         a služby

Aktivity:

 • November - Beseda s kriminalistom, práca kriminalistu, ako sa stať kriminalistom,
  •                       zaujímavosti z práce, zabezpečuje OÚ Skalica v spolupráci s Okresným
   •                       riaditeľstvom Policajného zboru Skalica,
 • 20.11.2018 - Fungovanie 112 – Trnava, beseda s názornými ukážkami, zabezpečuje OÚ
  •                       Skalica v spolupráci s OÚ Trnava KS IZS, začiatok 13.00 hod.
 • December - Zdravotná príprava – základy PP (základné životné funkcie, stavy ohrozujúce   
  •                       život...zlomeniny...), zabezpečuje OÚ Skalica v spolupráci s územným  
   •                       spolkom Slovenského červeného kríža
 • Január - Ochrana obyvateľov v okrese Skalica – živelné pohromy (povodne, veterná
  •                 smršť, požiar...), zabezpečuje OÚ Skalica v spolupráci s Okresným
   •                 riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru Skalica  
 • Február  - Orientácia v teréne – orientácia na mape, určovanie azimutu a vlastného
  •                    stanovišťa na mape, odhad vzdialenosti..., zabezpečuje OÚ Skalica
   •                   v spolupráci s dobrovoľnými záchranármi civilnej ochrany okresu Skalica
 • Marec - CO – signály, evakuačná batožina, IPCHO..., zabezpečuje OÚ Skalica
  •                v spolupráci s dobrovoľnými záchranármi civilnej ochrany okresu Skalica
 • Marec  - Streľba zo vzduchovky (na terč, na strelničku...), zabezpečuje OÚ Skalica
  •                v spolupráci s dobrovoľnými záchranármi civilnej ochrany okresu Skalica
 • Apríl - Prezentácia hasičskej techniky + práca policajného psovoda a policajného psa
  •             (názorné ukážky práce so psom), zabezpečuje OÚ Skalica v spolupráci
   •             s Okresnými riaditeľstvami policajného zboru a hasičského záchranného
    •             zboru Skalica.
 • Máj - výstup – súťaž Mladý záchranár, Záchranár a Záchranár senior, zabezpečuje OÚ Skalica v spolupráci so SOŠ Holíč

- Mladý záchranár – žiaci 1. roč. SOŠ Holíč,  žiaci 8. a 9. roč. ZŠ

- Záchranárped. zamestnanci, zamestnanci OU v Skalici, rodičia, poslanci mesta Holíč, pracovníci mestského úradu

- Záchranár senior – Senior do Terézia v Holíči

 
V pondelok 26.11. 2018 sa v rámci projektu Mladý záchranár uskutočnila prednáška
o kriminalite a trestnej činnosti.
Pán plukovník z Okresného riaditeľstva policajného zboru nám vysvetlil pojmy ako: trestný
čin, zločin a priestupok. Boli sme oboznámení s druhmi kriminality - násilná, mravnostná,
majetková, drogová, počítačová, ekonomická... Dozvedeli sme sa, že hoci je trestná
zodpovednosť už od veku 14 rokov, obeť je považovaná za dieťa až do veku 18 rokov.
V prednáške boli zdôraznené najčastejšie trestné činy mladistvých: šikana aj na sociálnych
sieťach, vydieranie, krádež, ublíženie na zdraví, mravnostné delikty. Na fotografiách zo
života policajného zboru sme videli ako prebiehajú kontroly na cestách, cezhraničné
prenasledovanie páchateľa, vyhľadávanie drog na škole špeciálnym psom a iné aktivity.
Zaujímali nás predpoklady uchádzača pre prácu v policajnom zbore - maturita nestačí, treba
mať aj fyzické a psychické predpoklady.
 
 
Centrála 112
Dňa 20. novembra sme navštívili v Trnave Centrálu 112. V úvode pán Nádaský poskytol žiakom v krátkej prezentácii informácie o čísle 112,známom jednotnom európskom čísle tiesňového volania, za účelom zvyšovania povedomia verejnosti o účele využitia tohto čísla, o efektívnej komunikácii s operátormi pri volaní, s cieľom znížiť počet neoprávnených volaní. Žiaci sa dozvedeli, že prístup k tiesňovým službám majú aj občania so sluchovým postihnutím odoslaním krátkej SMS správy. Na záver sme si prezreli koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému.
112 02  112 03 
Share