Slovak English German
Slovíčka v malíčku, medzinárodný kreatívny jazykový projekt 2019. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci - deti, či tínedžeri. Z jednej školy môže byť do postupového kola prijatý jeden slovník/jazyk. Úlohou je vytvoriť vlastný doplňovačkový slovník, doplňovačkový znamená, že tvorca slovníka si zvolí slovo alebo frázu v cudzom jazyku, ktoré/á bude riešením doplňovačky. Slovo alebo fráza musí mať min. 15 písmen. Na každé písmenko tohto slova alebo frázy bude v slovníku vyobrazené slovíčko, ktoré má byť doplnené do doplňovačky spolu s pomocbnou vetou v cudzom jazyku a slovenčine.
Share