Slovak English German

Grantový program Darujte Vianoce vyhlásený Nadáciou Orange výrazne podporuje princíp
individuálnej filantropie a občianskej angažovanosti. Motivuje ochotných a aktívnych ľudí,
aby si všímali ťažké osudy ľudí vo svojom okolí a podieľali sa na zmiernení ich situácie.
Našej škole v tomto roku nadácia podporila projekt pre seniorov zo Senior domu Terézia
v Holíči - Pečieme so seniormi.

Share