Slovak English German

21. marec 2018 – exkurzia: kaštieľ, Mojmírovce + Kostol sv. Ladislava

(v obci sa narodil gróf Anton Grasalkovič – počas panovania M. T. pôsobil
na kráľovskom dvore, zastával funkciu strážcu uhorskej kráľovskej koruny)

24. apríl 2018 – exkurzia Bratislava (Bratislavský hrad, Grasalkovičov palác, Dóm sv.
Martina)
9. máj 2018 - Exkurzia – Viedeň (Augustiánsky kostol, Mozartov dom, zámok Schönbrunn)
15. máj 2018 - premietanie filmu: Mária Terézia
jún 2018 - vytvorenie rodokmeňa
jún 2018 – divadelné predstavenie
september, október 2018 - exkurzia Praha ( Pražský hrad, Katedrála sv. Víta, Kostol sv. Mikuláša... )

 

Pojekt - Mária Terézia

V rámci projektu Mária Terézia sme so študentmi  navštívili historické pamiatky v Bratislave, ktoré sú späté s touto významnou panovníčkou. Kráľovskú rezidenciu, Bratislavský hrad, ktorú nechala Mária Terézia kompletne zrekonštruovať. Založila kráľovskú gardu, vybudovala veľkú barokovú záhradu francúzskeho typu. K hradu pristavala rokokový palác Tereziánum pre miestodržiteľa Aberta Saského, manžela jej obľúbenej dcéry Márie Kristíny.

Ďalej sme navštívili gotickú sakrálnu stavbu Dóm svätého Martina, v ktorom bola v roku 1741 Mária Terézia korunovaná. Po 300-ročnom mužskom panovaní sa na trón dostala žena. Žiaci sa dozvedeli o priebehu korunovácie a absolvovali cestu, ktorou sa panovníčka vydala ku kostolu františkánov.

O dvanástej hodine sme sa presunuli ku Grasalkovičovmu palácu, ktorý postavil predseda Uhorskej kráľovskej komory, gróf Anton Grasalkovič, rodák z Mojmíroviec. Okrem striedania stráží sme si v záhrade súčasného Prezidentského paláca pozreli sochu Márie Terézie na koni, fontánu Mladosť a známu aleju prezidentov.

Blava01   Blava02  

 

Exkurzia do Mojmíroviec

V rámci projektu Mária Terézia sme 21. marca zavítali do Mojmíroviec do barokovo-klasicistického kaštieľa, ktorého  história siaha do 18. storočia a spája sa s rodom Huňadyovcov. Po viacerých rekonštrukciách sa z kaštieľa stalo moderné  hotelové zariadenie. Pani prevádzkarka nás zaviedla do kedysi najslávnejšieho Žrebčína v Uhorsku prebudovaného na kongresovú sálu. Porozprávala žiakom o histórii kaštieľa, najmä o rodákovi z Mojmíroviec grófovi Antnovi Grassalkovičovi, ktorý sa po štúdiách práva a ekonómie dostal až na dvor Márie Terézie, kde získal významné postavenie. Stal sa členom Civilného vysokého rádu sv. Štefana, ktorý založila Mária Terézia a až do svojej smrti sa tešil jej veľkej priazni. Bol strážcom kráľovskej koruny a hlavným kráľovským koniarnikom.

 

EXKURZIA MOJMIROVEC 1  EXKURZIA MOJMIROVEC 2   EXKURZIA MOJMIROVEC 3
Share