Slovak English German

záložkyTéma: Literárne osobnosti môjho regiónu.

Projekt zábavnou a hravou formou získava žiakov pre čítanie, podporuje ich dobrý vzťah ku knihám a motivuje ich, aby si knihy vyberali podľa svojich čitateľských záujmov, taktiež, aby sa počas vyučovania alebo v rámci mimoškolských aktivít rozprávali o prečítaných knihách a vzájomne si knihy odporúčali. Výmenu záložiek je možné využiť k nadviazaniu vzájomnej spolupráce so svojou partnerskou školou, k poznaniu histórie, kultúry či regionálnych zvykov v rámci Slovenska

 

 

Téma: Záložka do knihy spája slovenské školy

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy. Študenti, najmä prvých tried učebných aj študijných odborov, vytvorili na tému Literárne osobnosti môjho regiónu nápadité záložky, ktoré sme si vymenili so žiakmi Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej v Prešove.
zalozky   zalozky-2

 

 

 

 
Share