Slovak English German

p1bbg6c9bac8o1319dfn8vv119qa

MDŽ u seniorov

V piatok, 10. marca, žiaci našej školy zavítali do Senior domu v Holíči. Literárno-hudobným pásmom prišli pozdraviť najmä obyvateľky penziónu pri príležitosti Medzinárodného dňa žien. Na záver programu si v sprievode harmoniky babičky aj dedkovia s chuťou zanôtili ľudové piesne a pri obede čakalo na všetkých prekvapenie vo forme sladkého darčeka.

 

tvorivé dielničky

 

Študentky u seniorov

 

V decembri študentky druhého ročníka hotelovej akadémie zavítali medzi seniorky v Senior dome Terézia v Holíči. Zúčastnili sa spoločných tvorivých dielní. Dievčatá učili babičky papierové pletenie. Na prvom stretnutí ich naučili vyrábať ruličky z novinového papiera. Tieto aktivity budú pokračovať pletením ozdobných košíkov. Na tejto aktivite sme spojili dva projekty: Zelená škola a Spolupráca so seniormi.

 

Mesiac úcty

 

V rámci Mesiaca úcty k starším navštívili študenti Hotelovej akadémie Senior dom Terézia v Holíči. Srdcia tých skôr narodených prišli potešiť umeleckým slovom, piesňami a tancom. Po predstavení rozdali všetkým prítomným kartičku s blahoprianím a študenti odboru cukrár napiekli sladké koláčiky, ktoré spestrili sviatočný obed všetkých obyvateľov tohto zariadenia.

 

 

Mikuláš v Senior dome Terézia

 

mikuláš6. decembra sme so študentmi dopoludnia navštívili babičky a dedkov v Senior dome Terézia. Rozprávka O Červenej Čiapočke zaujala všetkých obyvateľov tohto zariadenia. Na záver kultúrneho programu si so spolu zaspievali známe vianočné koledy.

 

Share