Slovak English German
 

V rámci projektu Záložka do knihy spája školy vyrobili študenti prvých dvoch ročníkov

hotelovej akadémie, techniky prevádzky a dopravy, informatiky a učebných odborov 100

záložiek, ktoré sme si vymenili so žiakmi SOŠ železničná, Palackého 14 v Košiciach.

 Záložky3 Záložky4  Záložky5
 Záložky6  Záložky7  Záložky8
 
Share