Slovak English German

Tatranskí rytieri001V tomto školskom roku sme sa s dvomi triedami zapojili do celoslovenského projektu Tatranskí rytieri. Projektu sa zúčastňujú triedy 1. TPI a 2. TPD.

Pod heslom „Príroda nám, my prírode“, má projekt za cieľ viesť k zodpovednému správaniu k prírode nielen žiakov základných a stredných škôl, ale pomocou odkazu v ich výtvoroch a dielach túto myšlienku sprostredkovať ešte ďalej.

Súťaž spočíva v dvoch povinných aktivitách. V prvej z nich budú žiaci vytvárať výtvory a diela, pričom ich prevedenie si môžu vybrať podľa svojich schopností a možností z troch alternatív. Druhou povinnou aktivitou je účasť na Eko hliadke, kde sa žiaci aktívnym spôsobom realizujú v ekologických aktivitách priamo v teréne. Na výber majú študenti tiež viaceré možnosti, ako budú Eko hliadku realizovať. Stačí si vybrať jednu aktivitu, ktorá je pre triedu najatraktívnejšia alebo realizovateľná.

 

Budeme mať svojho bociana?

p1bhc0eabb1t8s194v1agbc11uga8Študenti 1. TPI v rámci odbornej praxe vyrobili so svojím majstrom  kovovú podložku pre bociana bieleho. Výroba podložky je súčasťou projektu Tatranskí rytieri, do ktorého sú naši študenti prihlásení. Na vyvesení podložky spolupracovali zamestnanci CHKO Záhorie a členovia Hasičského a záchranného zboru v Holíči. Podložka je vyvesená v Holíčskej bažantnici. Teraz už len čakáme na jej prvého obyvateľa. 

Share