Slovak English German

V dňoch 26. – 28. 4.2022 sa uskutočnil Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ) tretích ročníkov študijných a učebných odborov.

Skupina žiakov, ktorí išli do Tatier mali veľmi pestrý program. Už v prvý deň navštívili Banskú Bystricu, múzeum SNP.

Ubytovanie bolo veľmi dobré a žiaci naplno využili čas na hoteli pri volejbale, bowling a v bazéne. Druhý deň síce najprv pršalo, preto navštívili krásnu Važeckú jaskyňu. Poobede ich čakala prechádzka z Matliarov do Smokovca, kde sa stretli pri zaujímavej prednáške s tímom Horskej záchrannej služby.

Posledný deň po odubytovaní účastníci KOŽAZU presunuli a poprechádzali okolo Štrbského plesa.

Nie všetci žiaci boli v Tatrách. Na Kurze života a zdravia v okolí našej školy žiaci,(ktorí zostali v škole) poupratovali a vyzbierali odpadky v areáli školy i na ceste k železničnej stanici, navštívili kostolík sv. Margity, kde im p. sprievodkyňa porozprávala niečo z histórie a hlavne mohli si pozrieť i interiér. Žiaci mali i dopravnú výchovu, ekologické prednášky, zdravovedu a nácvik záchrany života pri rôznych zlyhaniach. Súčasťou kurzu boli i pohybovú hry a sporty.278712881 5313038305414991 7303479239312148121 n

Share