Slovak English German

DEŇ ZEME na Spojenej škole

 

Na škole prebehlo počas dňa viacero zaujímavých aktivít. Boli to napr.:

 

- videoprednáška o ekológii ako životnom štýle,

- žiaci navštívili výstavu poľovníctva s odborným výkladom nazámku v Holíči,

- na hodinách nemčiny riešili zelený kvíz,

- druhý ročník učebných odborov sa zaoberal témou “Plytvanie potravín, vznik zbytočného odpadu”.

- žiaci 1.ročníka hotelovej akadémie sa na predmete Náuka o regióne venovali najväčšej zásobárni pitnej vody v strednej Európe - Žitnému ostrovu, jeho krásam, ochrane a znečisteniu.

Riešili tiež otázku spotreby všetkých potravín, ktoré nám zostali ešte po Veľkej noci.

- žiaci odboru učiteľstvo materských škôl vytvorili zaujímavé výtvarné diela s ekologickou tematikou.

- žiaci 1.ročníka odboru operátor tlače pripravili zaujímavú prezentáciu na tému globálne ekologické problémy.

- žiaci 2.ročníka hotelovej akadémie sa rozprávali na tému Ako cestovať ekologicky? Taktiež sa zapojili do výzvy FREE FOOD.

- žiaci žiaci 2 ročníka učiteľstvo materských škôl sa venovali separovaniu odpadu

- žiaci 4. ročníka riešili otázky na hodine Služby cestovného ruchu o eco- friendly hoteloch.

- v školskom bufete potešili EKO muffinky a zdôraznila sa téma zálohovania.

278768871 380806263940174 441394594162183441 n

 
Share