Slovak English German

V tomto školskom roku opäť ponúkame pestrú ponuku mimoškolských krúžkov. Všetky krúžky začínajú o 14.00 hod.

 

Športové krúžky

  • Volejbalový

  • Florbalový

  • Jumping

  • Posilňovanie

 

Záujmové krúžky

  • Krúžok anglického jazyka 

  • Krúžok nemeckého jazyka

  • Základy ruského jazyka

  • Školská kapela

  • Grafický design

  • Ekonomický krúžok

 
 
Share