Slovak English German
Riaditeľka školy v zmysle školského zákona  poskytuje žiakom na 29.6.2021 riaditeľské voľno.
30.6. bude triednická hodina od 8.00 do cca 9.00 a odovzdávanie koncoročných vysvedčení.
Share