Slovak English German
Získali sme finančnú odmenu 600 € za projekt " Poznaj svoj kraj" v rámci projektového cyklu " Mladí používatelia - nové médiá". Na projekte pod vedením Mgr. Ravasovej pracovali žiaci Viktória Žilková, Lenka Dzúrová a Dominik Baláž. Odmena je určená na nákup ľubovoľnej literatúry. Tešíme sa.
Share