Slovak English German
p1f9c2cdtkqa51o017hk13b32055Žiaci viacerých tried počas 3 dní navštívili rodný dom Milana Rastislava Štefánika na Košariskách. Prezreli si vynovenú expozíciu venovanú bohatému životu tohto astronóma, letca, politika, zberateľa a cestovateľa, ktorého životný príbeh znie ešte aj v dnešných dňoch neuveriteľne. Dejepisnú exkurziu spojili aj s telesnou výchovou a na mohylu na Bradle si vyšli pešo po turistickom chodníku z Košarísk. Na vrchole ich čakala odmena v podobe malého pikniku.
Share