Slovak English German
Na začiatku šk.roka 2021 sme na hodine ekológie preberali tému "ODPADY".
V areáli školy sme zakopali rôzne druhy látok, dreva aby sme zistili ako si naša ZEM s týmto odpadom poradí...
A výsledok len látka z bavlny a čiastočne rifľovina sa rozložili, ostatné vzorky sa nerozložili vôbec!!!zš1-minzš2-min
Share