Slovak English German
11.6.2021  získali výučné listy žiaci učebných odborov kuchár, čašník, autoopravár, autoelektrikár, stolár, výroba konfekcie, spracúvanie dreva. 12 žiakov bolo i ocenených za veľmi dobrý prospech a reprezentáciu školy. Priniesli nám, svojim učiteľom a majstrom, krásne kvety, čokoládky... niektorí sa aj osobne poďakovali.
Toto sú tie krásne dni.vl1
Share