Slovak English German
22.4 sa aj naši majstri so žiakmi zapojili do úprav a skrášlenia okolia školy a ďalších priestorov. Niektorí pomohli pri úpravách a vyčistili priestory pri vstupe do školy i školskej reštaurácie. Iní zasa vyčistili priestor v parku pri zámku, kde je oddychová súprava na sedenie, ktorú vyrobili a osadili maturanti školy ako záverečnú prácu. V rámci online vzdelávania sa žiaci školy zúčastnili premietania EKOTOPFILM, ktorého témou tento rok boli: „Uhlíková stopa“ a „Potravinový odpad“. Výpočet svojej eko stopy si vyskúšali žiaci 2 tried.
Žiaci sa taktiež zapojili do inovatívneho celoslovenského EkoKvízu. Riešenie a účasť v ňom má za cieľ upozorniť na nástrahy súčasnej klimatickej krízy a pozitívne motivovať Slovákov k zmene správania.
V rámci hodín animácie pripravili žiaci 2. a 4. ročníka hotelovej akadémie informačné letáky, ktoré dávajú tipy, čo môžeme urobiť pre zdravšie okolie a prírodu.
Share