Slovak English German
Oznamujeme záujemcom o štúdium na našej škole, že ROZHODNUTIA o PRIJATÍ na odbory kuchár, čašník, autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár, výroba konfekcie, spracúvanie dreva  - odišli poštou 28.4.2021 - v stredu.
POZVÁNKY na prijímacie skúšky na študijné odbory hotelová akadémia, technika a prevádzka dopravy, informačné systémy a služby boli zaslané v pondelok 26.4.2021.
PRIJÍMACIE SKÚŠKY sa uskutočnia v škole 3. a 10. mája 2021.
Do školy môže prísť žiak, ktorý má negatívny ANG test. Iné osoby do školy prísť nemôžu.
Žiak si na prijímacie skúšky nemusí priniesť pomôcky.
PRIJÍMACIE skúšky  začínajú o 8.00, trvajú do cca 9.30.  Žiak sa dozvie výsledky z testov ešte v škole, výsledky budú zverejnené do 3 dní na www.sosholic.sk
Share