Slovak English German

V týždni 12.-16.4.2021 sa do školy postupne aspoň na 2 dni vrátia i žiaci nižších ročníkov, aby si prakticky precvičili učivo preberané dištančne v predmetoch odborná prax a odborný výcvik, programovanie, IT, grafické systémy...

Precvičovať budú v skupinách 5+1.

12.-13.4.2021 1.HA, 1.TPI, 3.TPI

13-.14.4.2021 2.IT

14.-15.4.2021 2.HA

15.4. 2021 2.TPD

Budeme spolu dodržiavať opatrenia na ochranu zdravia žiakov aj pedagógov.

Žiak si do školy prinesie negatívny test svoj a aspoň 1 zákonného zástupcu.

Share