Slovak English German

Vážení žiaci a rodičia žiakov,

v mene občianskeho združenie Collegium Holíč sa na Vás opäť obraciame s prosbou o poukázaní 2% zaplatenej dane za rok 2020.

Stačí ak vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (viď. príloha) spolu s Potvrdením o zaplatenej dani (od zamestnávateľa) zašlete k nám do školy alebo priamo na príslušný Daňový úrad.

Váš príspevok bude použitý na podporu:

· zvyšovania úrovne vzdelávania zabezpečovaním školy novými a modernými učebnými pomôckami,

· záujmovej, športovej a kultúrnej činnosti žiakov,

· účasti žiakov na školských akciách mimo sídla školy,

· aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaným občanov,

· odmeňovania žiakov za výborné študijné výsledky a reprezentáciu školy,

· vydávania školského časopisu a publikácií, ktoré informujú o činnosti OZ a školy,

· zdravia, zdravotného životného štýlu a prevencie chorôb.

Za každý príspevok vopred ďakujeme.

Členovia OZ Collegium Holíč

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 50 875 931

Právna forma: OBČIANSKÉ ZDRUŽENIE

Obchodné meno: COLLEGIU HOLÍČ

Sídlo: NÁMESTIE SV. MARTINA

Súpisné číslo: 5

PSČ: 908 51

Obec: HOLÍČ

Share