Slovak English German

Aj počas dištančného vzdelávania žiakov využívajú pedagógovia možnosti získať nové informácie alebo doplniť si vedomosti v rôznych oblastiach. V marci to boli napr.:

 

Mgr. Magdaléna Kubíková

18.3. 2021 - Webinár: MS Teams - Úvod (Microsoft)

22.3. 2021 - Webinár -Tvoríme webové stránky vo Webnode - 1.časť

 

Mgr. Miriam Hurbanová

4.3.2021 - webinár "Študentov smartfón nemusí byť nepriateľ"

18.3.2021 - diskusia "Škola, ktorú majú radi deti aj rodičia"

Mgr. Jozef Hurban

23. marca 2021 školenie Interaktívna hodina v PowerPoint-e (Microsoft)

30. marca 2021 školenie Tvorba testov a dotazníkov pomocou MS Forms (Microsoft)

 

Mgr. Katarína Mičová

3.3. – Ako využiť PowerPoint na tvorbu didaktických hier (Microsoft)

12.3. – Ako ďalej zelená Európa? (Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku)

15.3. – Fake news – Ako sa orientovať medzi dezinformáciou a pravdou?

18.3. – EDUPoint TALK – Škola, ktorú majú radi deti aj rodičia

24.-26.3 – eTwinning Online Professional Development Workshop – Reshaping IVET and

attractivess though Media Literacy

31.3. – Erasmus (EduEra) – webinár

 

Mgr. Andrej Psota

4.3. a 11.3. - Online kurz „Blok 1: Základy na BBC micro:bit (displej, tlačidlá a senzor

pohybu)“ v prostredí MakeCode pre ZŠ/SŠ

- Základy na BBC micro:bit v prostredí Python pre SŠ

 

Ing. Pavlína Trávniková

18.03 - Webinár: MS Teams - Úvod

Share