Slovak English German

Ako spomienku na 76. výročie oslobodenia koncentračného tábora v Osvienčim si žiaci celej školy dňa 1.2.2021 pripravili referát na tému “Holokaust – tragédia ľudstva”. Ich úlohou bolo zamyslieť sa a vypracovať nasledujúce otázky:                                                                

- čo je to holokaust, kde a koho sa týkal,

- kto – čo ho zapríčinil,

- zamyslieť sa nad porušovaním ľudských a občianskych práv židovskej a rómskej komunity na Slovensku,

- prečo je dôležité si tieto udalosti pripomínať aj dnes, aký odkaz nám nechájú…,

- aký film, dokument na danú tému žiaci videli, prípadne prečítali knihu,

- aké pocity zanechal v žiakoch.

Spracované témy zaslali prostredníctvom OFFICE 365 svojím triednym učiteľom, ktorí ich odovzdali určeným pedagógom občianskej náuky, etiky a komunikácie, dejepisu…

Práce slúžili ako podklad na debatu priamo na týchto vyučovacích hodinách.

Žiakov téma zaujala, aj keď v niektorých triedach bola považovaná za ťažkú. Pri príprave bolo dôležité, aby informácie hľadali a následne ich spracovali z internetu.

 holokaust holokaust foto ofic 

 

 
 
Share