Slovak English German

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy – Trnavského samosprávneho kraja sa návrat žiakov stredných škôl na prezenčnú formu vzdelávania presúva až

od 15. februára 2021

Od 15.2.2021 sa do školy na prezenčné vyučovanie vrátia žiaci 5.HAA, 5.HAB, 2.MS, 4.IT, 4.TPD, 2.E, 3.B, 3.D.

Každý žiak pri príchode predloží doklad o negatívnom výsledku testovania nie starší ako 7 dní. U neplnoletých žiakov musí mať negatívny výsledok testu žiak a aspoň jeden rodič, resp. zákonný zástupca.

Zriaďovateľ pripravuje pre žiakov a zákonných zástupcov svoje MOM v Skalici na SZŠ.

Bližšie informácie o nástupe a možnostiach testovania aktualizujeme na fcb v školských skupinách: škola Collegium, Stredná odborná škola dopravy a služieb.

Nástup do školy na vyučovanie prezenčnou formou v skupinkách 5+1 umožníme i žiakom 1.TPI- odbor IT a 2.IT na predmet programovanie, max 1 x za 2 týždne na 2 hodiny. A tiež žiakom 1.TPI – odborTPD a 2.TPD na odbornú prax priamo v dielni 1x za 2 týždne 3 hodiny. Podmienkou je tiež negatívny test žiaka a aspoň jedného zákonného zástupcu.

Share