Slovak English German

Študijné odbory s maturitou:p1eu81b6e511jnf0g42skjsg977

Technika a prevádzka dopravy - 4-ročný

Informačné systémy a služby - 4-ročný

Hotelová akadémia - 5-ročný

Učebné odbory s výučným listom:

Autoopravár + maturitná nadstavba

Autoelektrikár + maturitná nadstavba

Kuchár + maturitná nadstavba

Čašník + maturitná nadstavba

Minulý školský rok na Dňoch otvorených dverí vo februári 2020 ste videli:

Barmanská show – prezentácia odboru hotelová akadémia, čašník + maturitná nadstavba

Morské špeciality – prezentácia odboru hotelová akadémia, kuchár + maturitná nadstavba

Ukážky vyučovania - lietanie s dronom – odbor informačné systémy a služby, technika a prevádzka dopravy

Ukážky vyučovania – CNC stroj, 3D tlačiarne – odbor stolár + maturitná nadstavba, informačné systémy a služby, technika a prevádzka dopravy, autoopravár, autoelektrikár + maturitná nadstavba

Ukážky vyučovania - taliančiny, ruštiny, angličtiny, nemčiny – odbor hotelová akadémia, informačné systémy a služby, technika a prevádzka dopravy

Ukážky vyučovania – virtuálna realita s 3D okuliarmi – odbor technika a prevádzka dopravy, autoopravár, autoelektrikár + maturitná nadstavba

Ukážky vyučovania – cvičné firmy, podnikanie v cestovnom ruchu – odbor hotelová akadémia, technika a prevádzka dopravy

Ukážky vyučovania – moderná diagnostika elektronických systémov áut - odbor technika a prevádzka dopravy, autoopravár, autoelektrikár

Ukážky vyučovania – náuka o regiónoch Slovenska s exkurziami a poznávaním - odbor hotelová akadémia

Vyučovanie prebieha v moderných dielňach a učebniach, ktoré sú zmodernizované z ESF.

Informatické učebne s klimatizáciou, kvalitnými PC, NTB a tabletmi, novými výučbovými programami pre autoopravárov a techniku a prevádzku dopravy, 3D tlačiarňami, 3D scenermi, drony na výučbu, CNC stroj...

Školská reštaurácia Collegium a ďalšie dielne pre kuchárov a čašníkovs úplne novým moderným vybavením – salamandrom, cukrárenskou pecou, špeciálnym pultom pre „live cooking“, kávovarom, konvektomatmi, šokovým schladzovačom, ...

Dielne pre autoopravárov a techniku a prevádzku dopravy sú doplnené napr. o plazmovú rezačku, zariadenie na skúšanie vozidiel 4x4, diagnostické zariadenia, vyvažovačku a prezúvačku, pieskovačku, zvárací trenažér, ...

Škola žiakom poskytuje – kurz vo vlastnej AUTOŠKOLE,

-        zváračský kurz,

-        barmanské a baristické kurzy,

-        kurz na vysokozdvižné vozíky a iné.

V rámci medzinárodného projektu ERAZMUS+ žiaci navštívili v r.2018-2020 Taliansko, Maďarsko, Portugalsko, Turecko, Litvu, Estónsko, Česko.

Žiaci môžu študovať v Systéme duálneho vzdelávania s finančnou podporou počas celého štúdia v odboroch – hotelová akadémia, kuchár, čašník, autoopravár - mechanik, autoelektrikár, výroba konfekcie. V súčasnosti je v duálnom vzdelávaní 43 žiakov.

 

Školská reštaurácia Collegium - pracovisko praktického vyučovania - otvorená i pre verejnosť

http://www.collegiumrestaurant.sk/

 
Share