Slovak English German
Dňa 28.1.2021 sa uskutočnilo online stretnutie koordinátorov duálneho vzdelávania Trnavského samosprávneho kraja pod vedením Ing. Grychnikovej , vedúcej oddelenia DV a rozvoja vzdelávania.. Za našu školu sa stretnutia zúčastnila Mgr. Dubecká, zástupkyňa riaditeľky pre odborný výcvik. Program stretnutia bol zameraný na aktuálnu situáciu v systéme duálneho vzdelávania.. Zúčastnení sa venovali otázkam uzatvárania nových učebných zmlúv a nastaveniu ďalšej spolupráce pri získavaní nových zamestnávateľov a žiakov do systému duálneho vzdelávania. Naša škola má v SDV žiakov študijného odboru hotelová akadémia a žiakov učebných odborov kuchár, čašník, autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár a výroba konfekcie. Celkom má škola uzavretých 7 Zmlúv so zamestnávateľmi a Učebné zmluvy ma uzavretých 34 žiakov. Väčšina prevádzok, s ktorými má škola uzavretú Zmluvu o SDV je v čase pandémie zatvorená, preto ani žiaci nevykonávajú praktické vyučovanie.
Share