Slovak English German

Dnes sme v škole vypracovávali ZELENÝ PLÁN ŠKOLY spolu so zástupkyňou p. K. Mičovou, s koordinátorkou Zelenej školy p. učiteľkou Liščákovou, s p. ekonómkou p. Morávkovou a referentkou pre VO p. Varmužovou. Plán je v súlade tiež so Zeleným plánom TTSK.

Plán nadväzuje na doterajšie EKO činnosti so žiakmi a aktivity Zelenej školy. Je rozdelený na 5 častí:

1.Práca s mládežou a organizovanie súťaží - celoškolský sloh / počas online už prebehol, z neho sme tiež vyberali námety/ , - zber starej elektroniky priamo v škole a hromadná EKO likvidácia na zmluvný zberný dvor, - vytvorenie náučnej plochy....

2.Likvidácia neriadených skládok odpadov / so žiakmi v obciach/.

3. Výsadba zelene v obciach a mestách – bydlísk našich žiakov, zavedenie tradície končiacich ročníkov.

4.Odpady – znižovanie, separovanie, vzdelávanie - napr. znižovanie nespotrebovaného jedla v školskom bufete, zvýšiť podiel lokálnych a sezónnych potravín / zníženie dopravy/, podpora praktického vzdelávania k zníženiu odpadu pri varení , nahradenie plastových riadov a kancelárskych potrieb recyklovanými, rozšírenie ekologického čistenia súčiastok v autodielňach...

5. Vzdelávanie - napr. doplnenie novozavedených prierezových tém /boli zavedené od 1.9.2020/ k udržateľnému rozvoju i v ďalších predmetoch a ročníkoch.

Správať sa zodpovedne a ekologicky je dnes viac než nutné. Vidíme, že aj naši žiaci si to uvedomujú. Veď v bufete si už viacerí dávajú nakladať jedlo do vlastných misiek a na nápoje majú vlastné poháre. Separujú. Samozrejme, keď sú v škole.

zs1

Share