Slovak English German

Milí žiaci, rodičia, vážení zamestnanci, priatelia školy,

Končí sa rok 2020. Všetci vieme aký – je ťažké nájsť ešte nejaké originálne pomenovania, alebo synonymá diania. Veľa sme sa spolu naučili. Učiť a vzdelávať sa „po novom“ – online. Nešlo to vždy ľahko. A neviem ani zhodnotiť nakoľko sme to zvládli. Ale určite viem povedať, že my, pedagógovia, a ostatní zamestnanci sme sa snažili, veľmi snažili zachovať aspoň určitú úroveň vzdelávania a chod školy. A pritom zostať zdraví a v telesnej i duševnej pohode.

Sú už prázdniny, čakajú nás Vianoce a Silvester. Rok 2020 sa končí.

Ďakujem Vám za spoluprácu.

Z celého srdca Vám prajem všetko len to najlepšie v roku 2021 - zdravie, šťastie, pohodu. Veľa spoločných stretnutí Vás žiakov a nás pedagógov – len tak v škole, v triedach, na chodbách, na výletoch a exkurziách, v divadle. A znovu – ZDRAVIE.

Pokojné Vianoce a šťastný nový rok!

Share