Slovak English German

Odbor školstva Trnavského samosprávneho kraja nám v súvislosti s vyučovaním zaslal nasledovné stanovisko:

„Na základe dohody všetkých samosprávnych krajov ako aj na základe toho, že nie sú jasne zadefinované podmienky a postupy vstupu žiakov do škôl, ich testovania a pod. Trnavský samosprávny kraj v súčasnej dobe nevydáva súhlas k otvoreniu škôl prezenčnou formou v zmysle rozhodnutia ministra číslo 2020/18259:3-A1810. O ďalších krokoch Vás budeme informovať.“

Preto sa na našej škole pokračuje naďalej len dištančnou formou vzdelávania.

Share